Junta directiva actual de FAMOIB

Cada dos anys hi ha eleccions per triar o renovar nova junta directiva.

Cati Servera

Presidenta

Aina Serra

Vicepresidenta

Francesca Masillo

Secretària

Xisca Ramis

Tresorera

Virginia Tejada

Vocal

Mari Carmen Ligero

Vocal

Malen Morales

Vocal