Qui som

L’Associació de Famílies Monoparentals de les Illes Balears (FAMOIB) és una organització no governamental sense ànim de lucre, de caràcter autonòmic, creada l’1 d’abril del 2017.

Som un centenar de socis i sòcies, la majoria dones, que hem optat per tenir fills de forma autònoma, és a dir, famílies en què un progenitor conviu i és responsable únic dels seus fills i filles menors o dependents.

Entre els nostres objectius principals hi ha:

  • Reconeixement de la família monoparental com a entitat administrativa.
  • Assistència, acompanyament i suport en el procés de presa de decisió, concepció, criança, sosteniment i educació dels nostres fills.
  • Legitimació i visibilitat en la societat del nostre model familiar; anàlisi de la seva situació; equiparació, millora i defensa dels nostres drets.
  • Conciliació personal, familiar i laboral.
  • Disminució del risc d’exclusió social.
  • Col·laboració amb altres associacions o entitats, tant nacionals com internacionals amb objectius afins als nostres.

Per aconseguir aquests fins, des de l’Associació desenvolupam activitats de tipus divulgatiu, informatiu i reivindicatiu; culturals; excursions i oci en família; educatives; promoció i formació laboral; formació i promoció al voluntariat i informació i estadístiques, entre d’altres.

Tríptic Associació

Famoib forma part de FAMS i de REEFM.

Descarrega’t els nostres estatuts.

Coneix la nostra Junta Directiva actual...