Sobre la nostra política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
De conformitat amb la normativa vigent, s’informa a les persones interessades, que les dades facilitades seran tractades per l’Associació de Famílies Monoparentals de les Illes Balears (d’ara en endavant, FAMOIB), les dades de contacte de la qual són les següents:
• NIF: G16527715
• Domicili social: Carrer Pursiana, 24A baixos. 07013 – Palma
• Web: https://www.famoib.org.
• Correu electrònic: info@famoib.org

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS I DURADA
Quan les persones usuàries o interessades facilitin dades personals a través dels formularis de la pàgina web de FAMOIB i els seus subdominis, les seves dades personals seran tractades per a les següents finalitats:

 • Quan les persones usuàries proporcionin dades personals a través del formulari “Com podem ajudar-te? o Volem escoltar-te” la finalitat és atendre les sol·licituds de les persones usuàries, sigui quina sigui la seva condició. Per a això es conservaran les seves dades personals el temps imprescindible per a gestionar la seva sol·licitud.
 • Quan les persones usuàries proporcionin dades personals a través del formulari “Inscriu-te” la finalitat és gestionar l’alta com a família associada de les persones usuàries. Per a això es tractaran les seves dades fins que ens comuniqui la seva voluntat de donar-se de baixa com a família associada de FAMOIB, i posteriorment es conservaran durant un termini legal de cinc anys.
 • Quan les persones usuàries proporcionin dades personals a través del formulari “Fes-te voluntari/a” la finalitat és gestionar l’alta com a persona voluntària de les persones usuàries. Per a això es tractaran les seves dades personals fins que ens comuniqui la seva voluntat es donar-se de baixa de la seva condició de voluntariat de FAMOIB, i posteriorment durant un termini legal de 4 anys.
 • Així mateix, les dades facilitades a través dels formularis es tractaran per a informar a les persones associades sobre projectes, serveis, campanyes, esdeveniments en els quals participi o organitzi FAMOIB, tret que s’indiqui el contrari o la família interessada exerceixi el seu dret d’oposició a l’enviament de les mateixes a l’adreça info@famoib.org.
  Aquestes dades seran tractades, també, amb finalitats estadístiques. Sempre es tractaran juntament amb totes les dades de la base social de famílies associades conjuntament, sense que es pugui identificar el seu origen.

Tret ens indiqueu la vostra voluntat en contra, s’aplicaran els terminis de conservació de les dades personals indicades anteriorment, per la qual cosa és la vostra responsabilitat mantenir-les actualitzades, ja que seran utilitzades per a comunicar aspectes o temes que puguin resultar d’interès o bé per a realitzar comunicacions sobre les sol·licituds, altes, baixes o modificacions de comptes registrats.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES:
Les seves dades seran tractades sobre la base de l’interès legítim, per a l’enviament de comunicacions comercials, una vegada existeixi una relació jurídica amb les Parts i per al tractament estadístic del perfil de família associada. No obstant això, pots oposar-te a la recepció d’aquestes comunicacions en qualsevol moment en el correu electrònic.
En els casos d’alta com a família associada, alta de voluntariat o la inscripció als esdeveniments/activitats de FAMOIB, sense el tractament d’aquestes dades no podríem dur a terme els serveis esmentats, per la qual cosa les seves dades seran tractades sobre la base de l’execució de la relació contractual o formal.
Per a la resta de supòsits, les seves dades seran tractades sobre la base del seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS QUE ES TRACTARAN
En virtut del seu consentiment, FAMOIB podrà tractar les següents categories de dades personals:
• Dades identificatives: nom, llinatges, DNI, telèfon, direcció postal, direcció de correu electrònic, etc.
• Dades de característiques personals i socials: data de naixement, sexe, nacionalitat, dades de família, etc.
• Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, situació laboral etc.
• Dades d’ocupació: professió, lloc de treball.
• Dades de salut: discapacitat, tractament.
• Dades econòmiques i bancàries: compte bancari, situació econòmica etc.
Així com qualssevol altres dades personals que les persones usuàries facilitin a FAMOIB a través dels formularis establerts en la nostra pàgina web i els seus subdominis.

DADES PERSONALS DE MENORS D’EDAT
FAMOIB informa a les persones usuàries que, per a procedir al tractament de dades personals de persones menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels qui ostentin la pàtria potestat del o de la menor.
Per això, quan un/a menor participi en alguna activitat o esdeveniment organitzat per FAMOIB o pels seus col·laboradors, així com per a obtenir la condició de soci/a, serà necessari aportar les dades que identifiquin a qui ostentin la pàtria potestat amb l’única fi de recaptar el consentiment necessari. FAMOIB es reserva la possibilitat de requerir el llibre de família o qualsevol altre document que determini la filiació, condició de tutor/a o en general pàtria potestat sobre el o la menor.

SEGURETAT DE LES DADES
FAMOIB té implantades les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

DESTINATARIS DE LES DADES

Les seves dades personals podran ser comunicades a les següents entitats:

 • A les entitats col·laboradores o organitzadores de les activitats o qualssevol altres esdeveniments dels quals participi, únicament amb la finalitat de gestionar la seva participació.
 • A proveïdors de FAMOIB necessaris per a l’adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats indicades a dalt.
 • A les Administracions Públiques que per llei correspongui.
 • Professionals que col·laborin amb FAMOIB per a garantir la deguda atenció dels sol·licitants, així com la correcta prestació del servei requerit.

DRETS DE LA PERSONA INTERESSADA
La persona interessada té dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si a FAMOIB s’estan tractant dades personals que el concerneixen o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la cancel·lació de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per als quals van ser recollides.
 • A l’oposició o limitació del tractament de les seves dades personals sota els supòsits contemplats en la legislació vigent.
 • A la portabilitat de les seves dades
 • A revocar el consentiment prestat

Sense perjudici de l’anterior, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de FAMOIB a través de l’adreça postal, o bé a través del correu electrònic info@famoib.org.
Així mateix, quan la persona interessada consideri que no s’ha donat efectivitat a l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quines dades personals recollim i per què els recollim?
Comentaris
Quan els visitants deixen comentaris en la web, recopilem les dades que es mostren en el formulari de comentaris, així com l’adreça IP del visitant i la cadena d’agents d’usuari del navegador per a ajudar a la detecció de spam.
Una cadena anònima creada a partir de la teva adreça de correu electrònic (també anomenada hash) pot ser proporcionada al servei de Gravatar per a veure si l’estàs usant. La política de privacitat del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Després de l’aprovació del teu comentari, la imatge del teu perfil és visible per al públic en el context del teu comentari.

Mitjans
Si puges imatges a la web, hauries d’evitar pujar imatges amb dades d’ubicació (GPS EXIF) inclosos. Els visitants de la web poden descarregar i extreure qualsevol dada d’ubicació de les imatges de la web.
Cookies
Si deixes un comentari a la nostra web pots triar guardar el teu nom, adreça de correu electrònic i web en cookies. Això és per a la teva comoditat, perquè no hagis de tornar a emplenar les teves dades quan deixis un altre comentari. Aquestes cookies tindran una durada d’un any.
Si tens un compte i et connectes a aquesta web, instal·larem una cookie temporal per a determinar si el teu navegador accepta cookies. Aquesta cookie no conté dades personals i s’elimina en tancar el navegador.
Quan accedeixis, també instal·larem diverses cookies per a guardar la teva informació d’accés i les teves opcions de visualització de pantalla. Les cookies d’accés duren dos dies, i les cookies d’opcions de pantalla duren un any. Si selecciones «Recuérdarme», el teu accés perdurarà durant dues setmanes. Si sals del teu compte, les cookies d’accés s’eliminaran.
Si edites o publiques un article es guardarà una cookie addicional en el teu navegador. Aquesta cookie no inclou dades personals i simplement indica la ID de l’article que acabes d’editar. Caduca després d’1 dia.
Contingut incrustat d’altres llocs web
Els articles d’aquesta web poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres webs es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant hagués visitat l’altra web.
Aquestes web poden recopilar dades sobre tu, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers, i supervisar la teva interacció amb aquest contingut incrustat, inclòs el seguiment de la teva interacció amb el contingut incrustat si tens un compte i estàs connectat a aquesta web.
Analítica
Amb qui compartim les teves dades
Quant temps conservem les teves dades
Si deixes un comentari, el comentari i les seves metadades es conserven indefinidament. Això és perquè puguem reconèixer i aprovar comentaris successius automàticament, en lloc de mantenir-los en una cua de moderació.
Dels usuaris que es registren en la nostra web (si n’hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen en el seu perfil de persona usuària. Totes les persones usuàries poden veure, editar o eliminar la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom de persona usuària). Els personal d’administració de la web també pot veure i editar aquesta informació.
Quins drets tens sobre les teves dades
Si tens un compte o has deixat comentaris en aquesta web, pots sol·licitar rebre un arxiu d’exportació de les dades personals que tenim sobre tu, incloent qualsevol dada que ens hagis proporcionat. També pots sol·licitar que eliminem qualsevol dada personal que tinguem sobre tu. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar amb finalitats administratius, legals o de seguretat.