Activitats

Des de l’Associació s’organitzen activitats divulgatives i informatives, d’oci en família i viatges, amb l’objectiu de conèixer altres famílies monoparentals; acompanyar els socis i sòcies que estan de camí a la maternitat; compartir experiències i resoldre dubtes, i que els nostres fills creixin junts.

Ens reunim mensualment (Junta Directiva) i anualment (Assemblea de l’Associació), per informar sobre les activitats realitzades i programades, compartir experiències i prendre decisions.

FAMOIB | Junta directiva Asociación (2019)
FAMOIB | Junta directiva Asociación (2019)
FAMOIB | Ley de Familias YA!

Activitats de visibilització del nostre model familiar promogudes des de FAMOIB o en col·laboració amb altres entitats que puguin ser d’interès per als nostres associats.

Reunions, entrevistes i comunicacions amb organismes públics o privats, partits polítics, Administració, etc. per complir els nostres objectius. Entre d’altres, hem participat activament en el desenvolupament de l’Avantprojecte de llei de famílies de les Illes Balears, que suposa un reconeixement esperat i necessari del nostre model familiar.

FAMOIB | Encuentros institucionales
FAMOIB | Eslogan

Organitzam una trobada mensual entre les famílies associades per gaudir del cap de setmana amb els nostres fills, conèixer-nos, compartir experiències i gaudir junts de la nostra illa.